ظرفیت تولید خطوط

1 - ظرفیت تولید خط کیسه به صورت رول روزانه 300000 متر

2 - ظرفیت تولید خط دوخت و برش روزانه 280000 تخته کیسه

3 - ظرفیت تولید خط چاپ روزانه 450000 متر

4 - ظرفیت بسته بندی به میزان تولید روزانه

مشخصات نخ تولیدی

1 - توان تولید عرض نخ از 2 الی 4 میلی متر در رنگهای مختلف

2 - توان تولید دنیر نخ از 550 تا 1400 دنیر

3 - توان تولید کیسه با تراکم و تار و پود بر مبنای سفارش

مشخصات محصولات تولیدی

1 - تولید کیسه و رول از عرض 30 تا 80 سانتیمتر و

از عرض 90 تا 150 سانتی متر

2 - تولید رول یک لا از عرض 200 تا 300 سانتی متر با برش التراسونیک

3 - محصولات مذکور بر حسب درخواست مشتری بصورت چاپ یکرو ،

تک رنگ ، دورنگ و یا چاپ دورو و تک رنگ می باشد .

Copy Right 2009  Parsian co - All Right Reserved